Manuele Therapie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manuele_therapie

Manuele therapie is een verbijzonering binnen de fysiotherapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. Men kan een manueel therapeut onder andere consulteren vanwege nekklachten of lagerugpijn. De behandeling bestaat naast uit mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van oefentherapie, instructies en adviezen. Uit onderzoek is gebleken dat manuele therapie in veel gevallen sneller en beter werkt dan reguliere fysiotherapie. De manueel-therapeuten in onze praktijk maken een goede analyse van uw klacht en aan de hand daarvan wordt er een goed behandelplan opgesteld. Onze manueel-therapeuten zijn goed opgeleid en behandelen u op een veilige en verantwoorde manier volgens de nieuwste inzichten.
Sedert 1980 is bekend welke manipulatietechnieken een risico in zich hebben en deze worden dus ook niet in onze praktijk toegepast.