Fitstroke bij NAH

Groepstraining met werkstations gericht op mobiliteit gerelateerde functies en activiteiten zoals lopen, balanstraining, arm-handfunctie training, etc.

Een groep bestaat uit 3-6 deelnemers en wordt begeleidt door een fysiotherapeut en ergotherapeut.

Duur: 45 -60 minuten, bestaande uit een individueel programma en een activiteit in spelvorm met de hele groep.

De minimale duur van deelname bedraagt 12 weken. Daarna vindt (samen met de partner) een evaluatie van de doelen plaats en wordt het verdere verloop besproken.

Voordelen van groepstraining t.o.v. individuele behandelingen:

  • Interactie tussen patiënten en lotgenoten;
  • Combinatie van ergotherapie en fysiotherapie;
  • Uit onderzoek blijkt dat groepstraining  2-3 keer zo doelmatig is vergeleken met individuele therapie