KNGF – Klachtenregeling

Onze praktijk is aangesloten bij de brancheorganisatie van fysiotherapeuten, het KNGF. Op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut zijn een aantal wetten van toepassing. Voor de rechten en plichten van cliënten in de zorg, verwijzen wij u naar de site van het KNGF, via deze link.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Heeft u een klacht, loopt daar niet mee rond, maar meld ons dat. Voor meer informatie vraag uw fysiotherapeut. Het klachtenreglement is terug te vinden via deze link.