NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoeningen)

Wat is NAH?

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel door bijv. een CVA of een ongeluk) verandert het leven van de getroffene en zijn omgeving.

De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting.

In het eerste jaar na de beroerte zal het meeste herstel plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de beschadigingen in de hersenen als voor de gevolgen die daardoor optreden. Wanneer min of meer duidelijk is met welke stoornissen of beperkingen de getroffene moet leren leven, treedt de zogenaamde chronische fase in. In deze fase valt er echter nog wel degelijk iets te leren voor de getroffene en kan hulp ingeroepen worden.

U kunt bij ons zowel in de acute als chronische fase terecht om samen aan uw individuele doelen te werken.

Fysiotherapie bij NAH

Het is van belang om zo snel mogelijk als u weer thuis bent contact met de behandelaars op te nemen om te laten onderzoeken of een behandeltraject nodig is en zo ja dit meteen te starten.

Fysiotherapie kan zowel individueel plaatsvinden als ook in groepsverband (Fitstroke). Dit hangt af van uw persoonlijke doelen en voorkeur.

De fysiotherapeut kan u helpen het herstel van/ omgaan met voornamelijk fysieke klachten zoals onder ander:

  • Looproblematiek
  • Balansproblematiek
  • ADL problemen
  • Vermoeidheid
  • Sensibiliteitsstoornissen
  • (Schouder)pijn
  • Fitstroke
  • Valtraining/-preventie

De behandelingen vinden bij voorkeur op de praktijk plaats i.v.m. een groter spectrum aan mogelijkheden voor de behandeling. Indien nodig vindt de behandeling (tijdelijk) thuis plaats.