NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoeningen)

Wat is NAH? NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel door bijv. een CVA of een ongeluk) verandert het leven van de getroffene en zijn omgeving. De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. In het eerste jaar na … Meer lezen over NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoeningen)