Valpreventie

Vallen verleden tijd

Een losliggende mat, een gladde of ongelijke stoep, een omkrullend vloerkleed. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de zelfstandig wonende 65 plussers, minstens eenmaal per jaar valt met soms vervelende gevolgen zoals een gebroken heup.

Bij het valpreventieproject ‘vallen verleden tijd’ (ontwikkelt door de Sint Maartenskliniek in Nijmegen) is gebleken dat het aantal valincidenten met 46% afneemt. Zie hiervoor www.vallenverledentijd.nl

Voor wie:

Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te vallen, komt u in aanmerking voor deelname.

Voorwaarden voor deelname:

– u bent ouder dan 55 jaar

– u kunt 15 minuten lopen zonder hulpmiddel

– u heeft geen aandoening, waardoor u zich niet in mag spannen

Inhoud

De 10 weken durende cursus wordt onderverdeeld in 3 onderwerpen.

1. oefenparcours waarbij verschillende omgevingssituaties uit het dagelijkse leven nagebootst worden waarbij aansprak wordt gedaan op balanscontrole

2. Leren vallen met als doel dat de groepsleden beter voorbereid zijn op het moment dat men daadwerkelijk valt.

3. Sport en spel, waarbij de activiteit gericht is op het bewegen in een ruimte waarbij rekening gehouden moet worden met de overige aanwezigen

Voor en na het programma heeft u individueel een intake en er worden loop- en balanstesten gedaan.

Met deze testen wordt inzichtelijk waar wij tijdens de cursus extra aandacht aan kunnen besteden. Tevens kan ook worden vastgesteld, welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.

Folder vallen verleden tijd