"UW VRAAG IS ONZE UITDAGING"
FYSIO- EN MANUELE THERAPIE THEUNISSEN
"DE FYSIOTHERAPIE IS ONS VAK"
FYSIO- EN MANUELE THERAPIE THEUNISSEN
"KWALITEIT STAAT BOVENAAN"
FYSIO- EN MANUELE THERAPIE THEUNISSEN

0485 32 18 69

Qualiview certificaat 2020

Corona en de fysiotherapiepraktijk

Fysio- en Manuele Therapie Theunissen zal de komende periode open zijn conform de richtlijnen van het RIVM

Revalidatie na Covid-19

De verwachting is dat in de komende tijd steeds meer patiëntenstroom zal komen ten gevolge van een Covid-19 besmetting.

Er zijn drie mogelijkheden om in te stromen in de praktijk voor fysiotherapie, ook wel eerste lijn fysiotherapie genoemd.

Patiëntenstroom

 • Ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis met overdracht naar de fysiotherapeut, met of zonder IC-opname.
 • Ontslag vanuit zorghotel/revalidatiesetting als tussenfase van het ziekenhuis naar huis.
 • Vanuit de eerste lijn voor patiënten die COVID-19 doorgemaakt hebben zonder ziekenhuisopname.

De grootste groep die hulp zal zoeken is waarschijnlijk afkomstig vanuit de periode na ziekenhuisopname.

Wanneer men een Covid-19 besmetting heeft opgelopen, kunnen de ongemakken die men daarna ondervindt in twee categorieën indelen.

 • Fysiek
  • Algeheel verlies van conditie waaronder spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Ook zijn er mogelijk problemen met het evenwicht/balans.
  • Moeite met lichamelijk inspanning als gevolg van een te laag zuurstof gehalte in het bloed.
  • Benauwdheid.
  • Problemen met de ademhaling en overmatige vochtproductie in de luchtwegen.
  • Vermoeidheid.
 • Mentaal
  • Delier (o.a. verwardheid).
  • Angst.
  • Depressie.
  • Vermoeidheid.

Er bestaat na een besmetting kans op een complex beeld. Zeker de patiënt die op de IC heeft gelegen ervaart vaak problemen met meerdere orgaansystemen. Voorbeelden hiervan zijn: het hart, de longen, de hersenen en het bewegingsapparaat.

Het is aan te bevelen om begeleiding te zoeken bij een fysiotherapeut die voldoende ervaring heeft. Vooral in het begeleiden van laag-belastbare patiënten. Tevens raden wij aan te revalideren bij een longfysiotherapeut. In onze praktijk is dat Bart van Dongen.

Fysiotherapie

In dit artikel gaan wij er vanuit dat u door de Covid-19 besmetting ernstige conditionele problemen heeft. Mogelijk spelen hierbij ook mentale problemen mee.

Wij streven naar het opstellen om een passend revalidatietraject voor u. Daarbinnen hebben wij, wanneer noodzakelijk, contact met uw huisarts of specialist. De eerste twee maanden van de revalidatie zijn cruciaal. Een goede start is sterk van invloed op het eindresultaat.  Kortom, in deze periode moeten de juiste stappen uitgevoerd worden.

Het revalidatie-traject is in 2 fasen onder te verdelen:

Fase 1 (2 tot 6 weken in de thuissituatie)

We plannen met u een intake. Dit kan via video-bellen of telefonisch. Echter heeft een bezoek bij u thuis heeft de voorkeur. Hierbij hanteren wij uiteraard de 1,5 meter afstand. Ook dragen we persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel uw maar ook onze gezondheid. Uiteraard start de revalidatie in de praktijk pas als u geen besmettingsgevaar meer bent. Van te voren kunt u met de verkregen informatie thuis aan de slag.

Wij beoordelen waar uw beperkingen liggen, begeleiden u in de opbouw van de dagelijkse fysieke activiteiten en we stellen vast of uw herstel normaal of afwijkend verloopt. Eventueel stellen we in deze fase voor om ook andere disciplines in te schakelen. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, diëtist of psycholoog. Dit doen we uiteraard ook in overleg met uw huisarts.

We zetten onze begeleiding voort, zodra u sterk genoeg bent om in de praktijk verder te revalideren.

Fase 2 (na 2 tot 6 weken in de thuissituatie)

In deze fase starten we met een aantal metingen. We beoordelen de kwaliteit van uw ademhaling in rust en tijdens inspanning. Ook meten we uw spierkracht. Vervolgens nemen we een test af om te zien hoe het met uw uithoudingsvermogen gesteld is. Eventueel wordt er ook een balans-test afgenomen.

De uitkomsten uit de metingen gebruiken we om een op maat gemaakt trainingsprogramma voor u op te stellen. Dit gebeurt zorgvuldig en zal verantwoord aansluiten bij de status van uw conditie. Onze begeleiding vindt 1-op-1 plaats in onze goed uitgeruste oefenzaal. Daar kan men in alle rust en onder deskundige begeleiding trainen om zodoende te herstellen.

Bron: REACH Netwerk (Post Intensive Care Toolkit) / NPI (Nederlands Paramedisch Instituut).

Waar heeft u pijn?

Doe de check en vertel ons waarmee we u kunnen helpen.

Uw vraag is onze uitdaging | Fysiotherapie is ons vak

De praktijk

De grote diversiteit vormt de kracht van onze praktijk. Onze therapeuten zijn niet alleen geregistreerd als algemeen fysiotherapeut. Ze zijn zelfs geregistreerd als verbijzonderd fysiotherapeut! Daardoor kunnen zij zowel algemene als specifieke aandoeningen behandelen.

 
U bij ons terecht mét, maar ook zonder verwijzing door huisarts of medisch specialist. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
 
Wij hechten zeer aan een individuele en persoonlijke begeleiding. We beginnen met een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens nemen we de diagnose en het behandelplan met u door. Behandeling zien wij letterlijk als ‘handwerk’. Na de therapie evalueren we de resultaten. Via een behandelverslag brengen wij uw arts op de hoogte. Deze administratieve handelingen en de facturering worden via een beveiligd patiëntendossier uitgevoerd.

CONTACT

Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen
Telefoon 0485 321 869

Stuur ons een bericht

OPENINGSTIJDEN

maandag en woensdag 8.00-20.00 uur
dinsdag, donderdag, vrijdag 8.00-18.00 uur

zaterdag en zondag gesloten

Service

Vandaag nog een afspraak?
Dat kan!
U kunt bij ons dezelfde dag nog terecht bij één van onze fysiotherapeuten.

Vragen

Vergoedt mijn verzekeraar fysiotherapie
Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts?
Hoe verzet ik een afspraak?

Openingstijden locaties

Praktijk Cuijk

maandag: 08:00 – 20:00
dinsdag: 08:00 – 18:00
woensdag: 08:00 – 20:00
donderdag: 08:00 – 18:00
vrijdag: 08:00 – 18:00
zaterdag: gesloten
zondag: gesloten

Praktijk Vianen

maandag: 13.00 – 18.00 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: gesloten
vrijdag: 08:00 – 12:30 uur
zaterdag: gesloten
zondag: gesloten

Praktijk St. Anthonis (Ledeacker)

maandag: 13.30 – 20.00
dinsdag: 8.00 – 12.30
woensdag: gesloten
donderdag: 8.00 – 18.00
vrijdag: gesloten
zaterdag: gesloten
zondag: gesloten

Praktijk Beers

maandag: 08:00 – 12:30 uur
dinsdag: 08:00 – 12:30 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 8:00 – 18.00 uur
vrijdag: gesloten
zaterdag: gesloten
zondag: gesloten