Revalidatie

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden bij mensen met blijvend of langdurig lichamelijk letsel of met een functionele beperking.
Het gaat dan om problemen als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening.

Heb je een operatie aan je rug, heup, knie, enkel of schouder gehad? Ook voor postoperatieve revalidatie kun je bij ons terecht. Om je zo goed mogelijk te laten herstellen, zorgt de fysiotherapeut voor een zeer nauwkeurig opgezet revalidatieschema/-programma. Onze fysiotherapeuten hebben ruime ervaring met het verzorgen van revalidatie na diverse operaties. Samen met jou streven wij ernaar dat je aan je operatie geen blijvende beperking overhoudt.

We vinden het belangrijk dat je door revalidatie weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Zo ben je minder afhankelijk van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Maar zelfstandigheid betekent bijvoorbeeld ook (maatschappelijk) re-integratie in werk, onderwijs, sport en hobby’s.

Uiteindelijk is het doel van jouw revalidatie dat je weer optimaal kunt functioneren in het dagelijkse leven!