Orofaciale therapie

De orofaciaal fysiotherapeut (OFT) is een fysiotherapeutisch specialist die zich primair richt op gezondheidsproblematiek in het kaak-hoofd-halsgebied. Het kan hierbij gaan om zowel eenvoudige als wel complexe problematiek.  De OFT richt zich daarbij op functiestoornissen welke leiden tot functionele beperkingen in de alledaagse activiteiten.

Oorspronkelijk is de OFT afkomstig uit het bijzondere tandheelkundige domein maar door de ontwikkelingen binnen dit vakgebied is het indicatiegebied aanzienlijk uitgebreid. Zodoende is het binnen de fysiotherapie terecht gekomen.

Het indicatiegebied van de OFT is breed. Onderstaande lijst geeft een globale indruk van de problematiek  waarvoor u contact kunt opnemen met de OFT

 • Pijn en/of functieproblematiek in het kaakgewricht
 • Pijn en/of functieproblematiek in het kauwstelsel
 • Intra-orale pijnproblematiek
 • Aangezichtspijn
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Perifere aangezichtsverlamming
 • Nekklachten
 • Aspecifieke otalgieen (oorpijnen)
 • Pijnproblematiek na oncologie in kaak-hoofd-halsregio
 • Kaak- en aangezichtspijn na trauma

De OFT heeft een brede kennis wat betreft pathologie (ziekte/aandoeningen) in het kaak-hoofd-hals gebied. Er is een nauwe samenwerking met andere specialisten zoals tandarts, kaakchirurg, neuroloog en mondhygienist.