Revalidatie na Covid-19

De verwachting is dat in de komende tijd steeds meer patiëntenstroom zal komen ten gevolge van een Covid-19 besmetting.

Er zijn drie mogelijkheden om in te stromen in de praktijk voor fysiotherapie, ook wel eerste lijn fysiotherapie genoemd.

Patiëntenstroom

 • Ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis met overdracht naar de fysiotherapeut, met of zonder IC-opname
 • Ontslag vanuit zorghotel-revalidatiesetting als tussenfase van het ziekenhuis naar huis
 • Vanuit de eerste lijn voor patiënten die COVID-19 doorgemaakt hebben zonder ziekenhuisopname

De grootste groep die hulp zal zoeken is waarschijnlijk afkomstig vanuit de periode na ziekenhuisopname.

Wanneer men een Covid-19 besmetting heeft opgelopen kunnen de ongemakken die men daarna ondervindt in twee categorieën indelen.

 • Fysiek
  • Algeheel verlies van conditie waaronder spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Ook zijn er mogelijk problemen met het evenwicht/balans
  • Moeite met lichamelijk inspanning als gevolg van een te laag zuurstof gehalte in het bloed (desaturatie).
  • Benauwdheid (dyspneu)
  • Problemen met de ademhaling en overmatige vochtproductie in de luchtwegen (sputum)
  • Fysieke vermoeidheid
 • Mentaal
  • Delier (o.a. verwardheid)
  • Angst
  • Depressie
  • Mentale vermoeidheid

Er bestaat na een besmetting kans op een complex beeld. Zeker de patiëntengroep welke op de IC heeft gelegen ervaart vaak problemen met meerdere orgaansystemen zoals hart/vaat, longen, hersenen en het bewegingsapparaat.

Gezien de complexiteit is het aan te bevelen om begeleiding te zoeken bij een fysiotherapeut die voldoende ervaring heeft in het begeleiden van laag-belastbare patiënten. Tevens verdient het aanbeveling om te revalideren bij een longfysiotherapeut. In onze praktijk is dat Bart van Dongen.

Fysiotherapie

Wij gaan er in dit artikel vanuit dat u door de Covid-19 besmetting ernstige conditionele problemen heeft. Mogelijk spelen er ook mentale problemen mee.

Wij streven er naar om een passend revalidatietraject voor u op te stellen. Daar binnen hebben wij, wanneer dat noodzakelijk is, contact met uw huisarts of specialist. Feit is dat de eerste twee maanden van de revalidatie cruciaal zijn. Een goede start is sterk van invloed op het eindresultaat.  Kortom, in deze periode moeten de juiste stappen uitgevoerd worden.

 

Het revalidatie-traject is in 2 fasen onder te verdelen:

Fase 1 (2 tot 6 weken in de thuissituatie)

We plannen met u een intake. Dit kan eventueel middels video-bellen of telefonisch maar een bezoek bij u thuis heeft de voorkeur. We hanteren dan uiteraard de 1,5 meter afstand en we dragen persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel uw maar ook onze gezondheid. Uiteraard start de revalidatie in de praktijk pas als u geen besmettingsgevaar meer bent. Van te voren kunt u met de verkregen informatie thuis aan de slag.

Wij beoordelen waar uw beperkingen liggen, begeleiden u in de opbouw van de dagelijkse fysieke activiteiten en we stellen vast of uw herstel normaal of afwijkend verloopt. Eventueel stellen we in deze fase voor om ook andere disciplines in te schakelen zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut, diëtist of psycholoog. Dit doen we uiteraard ook in overleg met uw huisarts.

Zodra u sterk genoeg bent om in de praktijk verder te revalideren zetten we onze begeleiding daar voort.

Fase 2 (na 2 tot 6 weken in de thuissituatie)

In deze fase starten we met een aantal metingen. We beoordelen de kwaliteit van uw ademhaling in rust en tijdens inspanning. We meten uw spierkracht en we nemen een test af om te zien hoe het met uw uithoudingsvermogen gesteld is.

Eventueel wordt er ook een balans-test afgenomen wanneer hier een reden voor bestaat.

De uitkomsten uit de metingen gebruiken we om een op maat gemaakt trainingsprogramma voor u op te stellen. Dit gebeurt zorgvuldig en zal verantwoord aansluiten bij de status van uw conditie. Onze begeleiding vindt 1-op-1 plaats in onze goed uitgeruste oefenzaal. Daar kan men in alle rust en onder deskundige begeleiding trainen om zodoende te herstellen.

Bron: REACH Netwerk (Post Intensive Care Toolkit) / NPI (Nederlands Paramedisch Instituut)